De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB) is opgericht in 1974 en zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te behouden. Het is de grootste behoudsorganisatie voor varend erfgoed in Nederland. Nederland bezit de grootste collectie varend erfgoed ter wereld!

De LVBHB heeft bijna 2000 leden en die op dit moment bij elkaar 2474 schepen hebben geregistreerd. Dat zijn niet alleen vrachtschepen (tjalken, klippers, Luxe Motoren), maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden.

De LVBHB is een pure vrijwilligersorganisatie waarin vele actieve leden bijdragen in bestuur, werkgroepen en commissies.

Wat wil de LVBHB?
De doelstelling van de LVBHB is het behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen en de daarbij behorende traditionele scheepsambachten. Dit behoud staat onder druk door o.a. de toenemende druk van wet- en regelgeving (zowel Europees, nationaal als regionaal) en de verminderde financieringsmogelijkheden van een schip.

Welke strategische prioriteiten heeft de LVBHBB?
1. “Laten zien” : bekend worden bij het publiek, overheden, etc.;
2. “Aanschuiven”: wet- en regelgeving nauwgezet volgen en in overleg komen met alle relevante overheden;
3. “Registreren”: de schepen registreren en laten zien in het publiek toegankelijke Register Varend Erfgoed Nederland;
4. “Borgen”: kennis van zowel historie als restauratie van schepen en de kunde van oude ambachten bewaren en delen.
5. “Mogelijk maken”: belangenbehartiging t.a.v. vaarmogelijkheden, ligplaatsen en financiering.

Relatie met de pers
Belangstelling, meer weten? Neem dan contact op met:
• perswoordvoerder Erik van Soest: 06 46 11 39 20 / pers@lvbhb.nl
• voorzitter Rolf van der Mark: 06 29 26 42 52 / voorzitter@lvbhb.nl